Antistres dnevnik i Dnevnik za mentalno zdravlje - U čemu je razlika? - Rainbow Duga

Antistres dnevnik i Dnevnik za mentalno zdravlje - U čemu je razlika?

Na RainbowDuga.com možete pronaći dva dnevnika za mentalno zdravlje: Moj antistres dnevnik i Dnevnik za mentalno zdravlje. Po čemu se razlikuju i koji će vam bolje odgovarati jedno je od najčešće postavljanih pitanja za ove proizvode.

 

 

Struktura

Za početak, dnevnici su drugačije strukturirani. Dnevnik za mentalno zdravlje je dnevnik koji je više vođen, a Antistres dnevnik dobar je za ljude koji već imaju naviku pisanja dnevnika i ne treba im previše informacija ili poticaja.

 

 Antistres dnevnik

Dnevnik za mentalno zdravlje

  • ima 138 stranica

  • ima 160 stranica

  • podijeljen je na 10 tjedana

  • podijeljen je na 5 tjedana

  • sadrži vježbe nakon svakog tjedna
  • sadrži vježbe nakon svakog dana
  • sadrži dio za slobodno pisanje
  • sadrži dio za slobodno pisanje + kategoriju "Pogled u sebe" - drugo pitanje svaki dan

 

Namjena

Ciljevi u Antistres dnevniku povezani su sa smanjenjem stresa, tjeskobe, fobija i panike, dok su ciljevi u Dnevniku za mentalno zdravlje povezani s borbom protiv depresije, lošeg raspoloženja, niskog samopouzdanja i neaktivnosti.

Antistres dnevniku pronaći ćete vježbe koje se odnose na upravljanje stresom kroz tehnike opuštanja, bilježenje automatskih negativnih misli, prakticiranje zahvalnosti, uvođenje pozitivnih životnih navika...

S druge strane, u Dnevniku za mentalno zdravlje nalaze se vježbe i tehnike fokusirane na aktivaciju ponašanja, motivaciju za promjenom, analizu vrijednosti i životnih okolnosti, planove za budućnost...

 

Pisanje/vježbe

Još jedno često pitanje je u vezi toga što su dnevnici iste cijene, a Antistres dnevnik obuhvaća 5 tjedana više. Razlog je u tome što Dnevnik za mentalno zdravlje sadrži puno veći broj različitih vježbi, odnosno pronaći ćete radnu vježbu nakon svakog dana pisanja. U Antistres dnevniku vježbe se nalaze na kraju svakog tjedna.

Drugim riječima:

Ako želite dulje pisati sami, a manje raditi na vježbama, Antistres dnevnik je bolji izbor.

Ako želite više vježbi i rada na ciljanim zadatcima, odaberite Dnevnik za mentalno zdravlje.

Natrag na blog